Miejska Sieć Teleinformatyczna LEGMAN w Legnicy, połączy wszystkie miejskie instytucje publiczne. Usprawni przepływ informacji i zwiększy funkcjonalność e-administracji. Projekt tworzy warunki do rozwoju zintegrowanych usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Na bazie infrastruktury teleinformatycznej powstaną zastosowania aplikacyjne, które istotnie wpłyną na unowocześnienie i usprawnienie obsługi obywateli i podmiotów gospodarczych w urzędzie i jednostkach podległych gminy (m.in. elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna platforma usług administracji publicznej, jednolity portal miejski i bezpieczny system poczty elektronicznej, serwisy informacji turystycznej i informacji o podmiotach gospodarczych).

Cały projekt w swoim zamyśle ma się opierać o infrastrukturę sieci światłowodowej, która jest wybudowana została przede wszystkim w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym i zasięgiem ma objąć prawie całe miasto. Uzupełnieniem światłowodowej infrastruktury do ziemnej, są stacje bazowe 5 GHz.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjnej pozycji Legnicy, jako ośrodka miejskiego o znaczeniu regionalnym, stworzenie atrakcyjnych warunków życia i prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej, poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego zapewniającej powszechny, szerokopasmowy i bezpieczny dostępu do Internetu.

Wśród celów projektu LEGMAN , należy wymienić:

  • ułatwienie i przyspieszenie budowy społeczeństwa informacyjnego,

  • obniżenie kosztów działania Urzędu przy poprawionej jakości obsługi teleinformatycznej,

  • zapewnienie bezpieczeństwa zawartości informacyjnej sieci LEGMAN,

  • wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców,

  • wspomaganie dostępu do informacji dla wszystkich obywateli

  • pomaganie realizacji programów rządowych (w tym m.in. e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwa i innych),

  • przyczynienie się do podniesienia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miasta dla biznesu,

  • umożliwienie stosowania zaawansowanych, rozproszonych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji.

 

 W najbliższych latach dalszy rozwój sieci LEGMAN będzie obejmował kolejne instytucje użyteczności publicznej. Priorytetem będzie rozwój przyłączy światłowodowych, tak by zapewnić jak największą niezawodność przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Zwieńczeniem całego projektu będzie utworzenie  Centrum Przetwarzania Danych funkcjonującego w ramach Centrum Usług Wspólnych, oferującego wszystkim miejskim instytucjom publicznym usługi wirtualizacji zasobów , hostingu usług www, poczty itp., poprzez sieć LEGMAN, zapewniając jednocześnie spójną politykę bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju informatyzacji gminy.

 Posiadanie przez miasto sieci teleinformatycznej tej klasy, ułatwi społeczeństwu ewolucję w kierunku społeczeństwa informacyjnego, zwiększy zapewne atrakcyjność gospodarczą naszego regionu i zdynamizuje jego rozwój. Ponadto pozwoli obniżyć koszty związane z utrzymaniem usług teleinformatycznych dla podmiotów gminy. Na bazie takiej infrastruktury powstaną zastosowania aplikacyjne, które istotnie wpłyną na unowocześnienie i usprawnienie obsługi klientów w urzędach i innych jednostkach gminy, zapewniając bezpośredni przepływ dokumentów i spraw. Monitoring, zarządzanie ruchem i integracja służb ratowniczych wpłyną na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Legnicy. Posiadanie takiej infrastruktury teleinformatycznej w obecnych czasach, coraz bardziej rozwijającego się rynku usług elektronicznych i informatyzacji życia powszedniego, staje się koniecznością tak samo oczywistą jak posiadanie systemu kanalizacji czy sieci dróg miejskich.