Dla lepszej koordynacji działań związanych z budową kanalizacji teletechnicznej wariantu światłowodowego sieci LEGMAN, projekty i inwestycje zakładające prace doziemne w obszarach przez które w założeniach ma przechodzić sieć są uzgadniane celem przeprowadzenia wspólnych prac.
Na potrzeby uzgodnień, dla projektantów,  przygotowano następujące dokumenty:
 
 

belgacar.com/components/retirer/localiser-une-adresse-ip-whois.php