Miejska Sieć Teleinformatyczna LEGMAN, jest siecią za pośrednictwem której realizowanych jest szereg usług teletransmisyjnych. Sieć wykorzystywana jest do obsługi: Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, Monitoringu Miejski, Miejskiego systemu hot-spotów, a przede wszystkim połączenia pomiędzy Jednostkami Organizacyjnymi Gminy. Poprzez sieć LEGMAN dla niektórych, uprawnionych podmiotów realizowany jest również dostęp do systemów centralnych. Usługi w sieci LEGMAN realizowane są z wykorzystaniem technologii światłowodowych i radiowych.  Usługa kierowana jest jedynie  do abonentów, którzy spełniają kryterium podmiotu publicznego będącego Jednostką Organizacyjną Gminy Legnica. Jednostka, która chce skorzystać z usług miejskiej sieci powinna wystąpić do Wydziału Informatyki Urzędu Miasta o sprawdzenie możliwości technicznych przyłączenia do sieci. Jeśli parametry techniczne i koszty uruchomienia będą akceptowalne, jednostka zostanie podłączona do sieci (radiowo lub światłowodem) oraz zostanie zawarta właściwa umowa telekomunikacyjna.

Podstawy świadczenia usługi dostępu do sieci określa Regulamin.